För en fridfull och lönsam investeringsupplevelse.

Bok: INDEX FUNDS. The 12-Step Recovery Program for Active Investors av Mark T. Hebner (2015).

Den här boken ger klarhet i hur investerare normalt beter sig, vad vi borde lära av historien och all den forskning som finns tillgänglig. Den ger en klar bild över hur skadliga våra känslor och beteende är för avkastningen. Den tar oss med på en resa över de akademiska milstolparna som banat väg för bättre förlåtelse för risk, avkastning och den kollektiva visheten hos människor och marknader. Vi får se hur marknaden envist klättrar förbi de tidigare hyllade stjärnförvaltarna. Ett bevis om att priset som marknaden har satt, är det mest rätta priset för all den information som finns tillgänglig för varje stund. Vi får också lära oss att bra historisk avkastning från fantastiska förvaltare inte säger något om framtiden och att det är mer en fråga om tur, istället för skicklighet. Att försöka förutspå marknaden, sektorer och stilar, tillsammans med alla kostnader som den här typen av spekulation medför, är skadlig för avkastningen,. Vi får utforska sannolikheten för olika utfall och lära oss förstå hur och varför risk och avkastning går hand i hand. Den tar oss även med på en resa bakåt i tiden där vi kan se att historien inte är så olik från nu, att den upplevda risken från förr aldrig kommer vara densamma, men att förmågan av en fri marknad att sätta pris i förhållande till risk alltid kommer vara densamma. Den globala kapitalismen har fortsatt sin frammarsch och låtit aktieägarna delta i tillväxten genom en diversifierad portfölj av bolag.

Boken visar även på värdet av att anlita en s k Passiv Rådgivare, som tar dig genom alla upp-  och nedgångar, som håller dig borta från alla lockelser av spekulation och som tar dig med på ett mer givande och fridfullt sätt att investera.

Författarens önskan är att ge dig som investerare en djupare förståelse för investeringar och stärka din förmåga till att en ljus finansiell framtid. Allt för att få en fridfull och lönsam investeringsupplevelse.

Och så de 12 stegen:

 1. Aktiva investerare
  Påverkas mer av sina känslor och beteenden än de tror, vilket är förödande för avkastningen (Dalbar QAIB). Redan för 300 år sedan skrevs en bok som beskrev de öden som drabbade spekulerare, ”The Great Mirror of Folly”. Det tar tid att lära av andras misstag om vi någonsin gör det.
 2. Nobelpristagare
  På ena sidan har vi den skickliga säljstyrkan hos finansbranschens produkter. På den andra sidan har vi akademikerna som erbjuder opartisk analys och som inte behöver någon fasad av snygga annonskampanjer. Investeraren slits mellan kraften från säljstyrkan och empirisk bevis. Förhoppningsvis lyssnar de till bevisen.
 3. Stock Pickers
  Är det realistiskt att tro att en investerare, eller aktiemäklare, kan veta mer är den samlade kunskapen av tio miljoner handlare? Redan 1930 skapade en grupp akademiker en slumpvis vald portfölj genom att kasta pil, med ögonbindel, på The Wall Street Journal. De blev häpna när de, efter ett år, upptäckte att den pilkastande portföljen hade gått bättre än portföljerna från experterna på Wall Street. Studien gjordes om 1992 av John Stossel, med samma resultat.
 4. Taktiskt allokering
  Nobelpristagare William Sharpe studerade den här frågan 1975 ”Likely Gains from Market Timing). Den som försöker ha rätt i att sälja aktier för att köpa obligationer och vice versa behöver ha rätt i 74% av tiden för att få bättre avkastning än en passiv portfölj. Dels för att den uteblivna avkastningen när de har fel och del för den ökade kostnaden för transaktioner.
  En studie av 237 market-timing nyhetsbrev följde 15 000 prognoser från juni 1980 – december 1992. I slutet av perioden hade 94,5% av nyhetsbreven upphört med en medellivslängd på fyra år.
  Om du missar de 40 bästa dagarna på en tjugo-årsperiod (eller 5 037 handelsdagar), blev avkastningen -1,02% per år mot +9,22% per om om du bara ägde index.
 5. Hitta rätt förvaltare
  Ingen ansedd studie har de senaste 30 åren visat på att en fondförvaltares historiska avkastning gett någon vägledning för framtida avkastning. Det är också därför de måste skriva; ”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning”.
  De fondförvaltare som har lyckats ge ”Alpha” har enligt mätmetoden, t-stat, endast varit 47,5% tur. Turen har alltså gett störst bidrag.
 6. Hoppa mellan olika kategorier
  Det finns olika kategorier aktier: inhemska aktier, globala, emerging markets, teknologi, läkemedel, energi, etc. Sen delas de in i: värde- och tillväxtbolag, små- och stora bolag,  etc. Därefter gäller det att välja mellan aktier och obligationer. Obligationer finns i sin tur i olika kategorier som är indelade i långa, korta löptider och hög och låg kreditrisk. En aktiv förvaltare försöker hoppa mellan alla dessa kategorier för att ge ett mervärde. Ingen studie har hittills visat att det går. Chansen är försvinnande liten att dels hitta den förvaltare som ska lyckas, dels hålla fast vid den förvaltaren hela tiden och samtidig vara bättre än en indexfond med fast allokeringsmandat.
 7. Dolda kostnader
  Det enda sättet för bankerna att tjäna pengar är att ta dem från ditt konto och det finns många sätt. Varje affär ger många aktörer chansen att få pengar från ditt konto. De synliga är t ex courtage, rådgivnings- och förvaltningsarvoden, dolda är t ex avgifter i paketerade produkter, spreadar och räntenetton. En 15-årig studie visar att en investerare endast får behålla 47% av avkastningen från en vanlig fond, mot 87% från en indexfond. Eller en investering på USD10 000 växte till USD49 000 mot USD90 000. En kostnad på USD41 000.
 8. Risker
  ”Jag vill inte ta någon risk, men jag vill ha hög avkastning” är ett vanligt svar på frågan på om riskbenägenhet. Förståelsen för hur avkastning och risk hänger ihop är en av de svåraste relationerna att förstå i praktiken. Eftersom risk är källan för avkastning borde investerare fokusera mer på risken. De flesta fokuserar dock på avkastningen. All risk ger tyvärr inte avkastning. Det ligger i vår natur att lockas av tjäna lätta pengar. Spel om pengar har funnits i flera turen år och regler sätts upp för att skydda oss från oss själva. En tydligt investeringsfilosofi tillsammans med disciplin underlättar.
 9. Historia
  ”Det tar mellan 20-800 år för att statistiskt bevisa att en förvaltares avkastning är skicklighet och inte tur. Det är nog längre tid än de flesta tänker på när de hör ‘långsiktig avkastning’.” Ted Aronsson.

  Vi kan med säkerhet säga att det flesta investerare inte tar beslut utifrån aktiemarknadens långsiktiga historiska utveckling. De flesta tittar på de senaste 1, 3, och 5 åren och dras slutsatser från det. De tänker inte på att kortsiktig utveckling är slumpmässig och att ett investeringsbeslut som baseras på 50-årig data har högre sannolikhet att öka förmögenheter än beslut som baseras på 5-års data. Det ekonomiska system som ligger till grund för vår ekonomi, har gett investerare på aktiemarknaden en avkastning på ca 10 per år, över tid. Men det svänger. Som den berömda ‘Black Monday’, måndagen den 19 oktober 1987. På morgonen började index på 2 246,73 och när dagen var slut stod den i 1 738,74, en nedgång på 22,61%. På ett år gick dock börsen upp med 95.93%.
 10. Riskbenägenhet
  Varje enskild investerare har sin egen riskbenägenhet. Här handlar det om att väga samman nuläget med framtiden och känslor som uppstår på vägen. I stort finns det fem punkter att väga samman:

  1. när i tiden och hur mycket pengarna behövs
  2. inställning till risk
  3. nettotillgångar, fritt och bundet
  4. skillnad mellan inkomster och utgifter.
  5. kunskap om investeringar
 11. Riskexponering
  Risken är själva källan för avkastning (se punkt 8). Vissa investerare tenderar att undvika risk. De vill ha hög avkastning med låg risk och får då låg avkastning. Andra tar för mycket risk och får inte betalt för den. Det här felaktiga riskbeteendet leder till att många upplever en dålig avkastning för hela portföljen. Risk erbjuder möjligheter och en väl avvägd sådan är någonting bra. Diversifiering hanterar många nackdelar med risk. Diversifiering som att äga alla aktier i hela världen. En effektiv diversifiering är ännu bättre. Den ger dig även möjligheten att få exponering mot de faktorer som visat ge högre förväntad avkastning. Med hänsyn till alla punkter ovan och beslut baserade på 100 års historisk är bevisligen så bra det kan bli för alla investerare; institutioner, företag, stiftelser eller privatpersoner.
 12. Investera och koppla av
  Nu är förutsättningen för en härlig investeringsupplevelse nära. Hantera ovanstående punkter och du kan koppla av och ägna tiden till något viktigt istället. Marknaden kommer att belöna dig för att du ängar dig åt något annat. Du kan göra allt själv, men se till att hantera punkt 1 och dina egna känslor.  Eller som den legendariska investeraren Benjamin Graham utryckte det: ”Investerarens huvudproblem och även hens värsta fienden, är antagligen hen själv”. Du kan kan också anlita en s k ‘Passiv Rådgivare’. Det viktiga är då att se till att rådgivaren endast på betalt av dig och ingen annan. Du ska endast betala för att hantera alla ovanstående punkter.

 

Några lärdomar från historien:

1720 – The Great Mirror of Folly (or, in the original Dutch, Het Groote Tafereel der Dwaasheid).

1776 – The Wealth Of Nation av Adam Smith. Trodde på att individer som agerar för deras egna bästa, på en fri marknad, bäst skulle gynna hela samhället.

1900 – The Random Walk Theory. Louis Bachelier.

1906 – The Wisdom Of The Crowds. Francis Galton.

1965 – Prices Are Random. Paul Samuelsson. Nobelpristagare.

1965 – Efficient Markets. Eugen Fama. Nobelpristagare.

1973 – The Birth Of Index Funds. Rex Sinquefield. Sinquefield och David Booth startade tillsammans Dimensional Fund Advisors 1981.

1973 – A Random Walk. Burton Malkiel skrev boken ”A Random Walk Down Wall Street”

1974 – A Case For Capitalism. Friedrich von Hayek. Nobelpristagare. Beskrev varför kapitalism är en överlägsen ekonomisk model över kommunism eller socialism.

1975 – First Retail Index Fund. John C. Bogle startar Vanguard.

1981 – A New Dimension Of Investing. David Booth och Rex Sinquefield startar Dimensional Fund Advisors med stöd från Eugene Fama.

1990 – Nobel Prize In Economic Sciences. Harry Markowitz (Modern Portfolio Theory), William Sharpe (CAPM), Merton Miller (Modern corporate finance theory and the theory of company valuation with respect to dividends).

2013 – Nobel Prize In Economic Sciences. Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller (empirical analysis of asset prices).

Annonser