Någon gång i livet kan det hända att vi erhåller en större summa pengar. Det kan vara en större bonus, ett arv, försäljning av ett företag eller kanske en stor vinst på en lott. Frågan som kommer upp är: ska jag investera allt på en gång eller lite i taget? Tumregeln i branschen är att ta lite i taget. Jag har haft kollegor som sagt att det är oansvarigt att göra annat. Enligt min uppfattning är det mest en känsla. Det känns helt enkelt bättre att ta lite i taget. Varför då? Därför att det kan ju gå ner.  Om det skulle göra det, finns det en risk att kunden tycker att vi borde ha insett det och blir missnöjd. Eftersom ingen vet när en stor nedgång är i antågande och ingen vill ha missnöjda kunder, så tar vi det säkra före det osäkra. Men om vi studerar hur det rådet står sig i historien. Vad får vi reda på då?

Vanguard har studerat* detta och slutsatsen är:

  1. Det är bättre att investera allt på en gång i 68% av tiden. Det har gett en högre genomsnittlig avkastning.
  2. Att investera lite i taget är en strategi som är tänkt att reducerar risken för plötslig nedgång. Den strategin har dock gett en lägre avkastning i de flesta marknadsscenarion. Vill du ändå investera lite i taget är rekommendationen att den utförs inom 12 månader, att den är förutbestämd och att den sköts med disciplin istället för tro på marknadssvängning.

Så hur har studien gjorts?

De har valt en allokering på 60% aktier och 40% obligationer och jämfört alla rullande 12-månadersperioder från 1926 to 2015 i USA, 1976 till 2015 i Storbritannien och 1984 till  2015 i Australien. En portfölj har investerat allt på en gång och en annan har fasats in en gång i månaden i totalt 12 månader. Båda portföljerna har rebalanserats varje månad.

I figure 1, redovisas resultatet av studien. När det t.ex. gäller USA, så har det i 68% av alla 12-månadersperioder varit bättre att investera allt på en gång istället för lite i taget. Den genomsnittliga överavkastningen var 2,39%. I figure 2, visas hur stora avvikelser de olika  12-månadersperioderna har varit, uppdelade i tio perioder. Den bästa tiondelsperioden för att välja ‘lite i taget’ är för USA 8,3% och den sämsta landar på närmare -15%.

Den enda anledningen till att investera ‘lite i taget’ är om en börskrasch är nära förestående. Det är det ingen som vet. Det finns heller ingen garanti för att den inte inträffar efter allt har investerats efter principen ‘lite i taget’. Vill du ha sannolikheten på din sida ska du investera allt på en gång. Det där ordspråket ser ut att stämma:

”It´s not about timing the market, it’s about time in the market.”

Oavsett, så gäller det att ha känslorna under kontroll om/när en börkrasch kommer. Det är då vi människor brukar göra de fel som kostar oss mest.

Skärmavbild 2017-04-16 kl. 22.07.04.png

Skärmavbild 2017-04-17 kl. 13.11.08.png

*https://personal.vanguard.com/pdf/ISGDCA.pdf

Annonser