Någon har sagt att man kan säga två saker om ränteförvaltning.

  1. Det är tråkigt. Det händer ju ’ingenting’.
  2. Det är så komplicerat.

För den som vill läsa mer om ’tråkig och komplicerad’ ränteförvaltning, så kommer här en kort beskrivning.

Som vi skrev i brevet ’Året som gått’, har ränteförvaltningen haft en avkastning på -0,6%  (index -0,4%) från 1 april 2016 –  31 dec 2016. Det är en avkastning som ingen kan vara nöjd med, varken absolut eller relativt. Även om vi lever med negativa räntor, så noterar vi att vissa svenska räntefonder har haft en positiv utveckling.

Så hur fungerar det här?

Vår förvaltning är global. Dels för att sprida risken (vi vill uppnå så bred diversifiering som möjligt) och dels för att få del av andra länders räntor, som skiljer sig från svenska. Under större delen av året var vår ränteförvaltning positiv, men efter det amerikanska valet gick de amerikanska räntorna upp relativt kraftigt. Det är ca 50% amerikanska räntor i vår förvaltning (allt är dock hedgat i SEK, så vi tar ingen valutarisk). När räntorna går upp, så faller värdet av en obligation. Och nu till det viktiga. Genom att vi fått en nedgång av värdet av obligationerna, så har nu den förväntade avkastningen ökat.

Ex. (se nedan bild): Om nuvarande ränta är 1%, så är priset av en treårig obligation ca 97% (av nominellt belopp, som inlöses på priset 100%). Om räntan plötsligt går upp till 3%, så måste priset falla till drygt 91% för att det ska motsvara 3% avkastning. Om vi då har köpt på 97, så har priset nu alltså fallit till dryga 91. Säljer vi obligationen nu, är det alltså en förlust. Behåller vi den däremot, så kommer vi få 100 om tre år, dvs den ränta på 1% vi visste att vi skulle få från början.

Skärmavbild 2017-04-14 kl. 13.09.44.pngSvenska räntefonder gick bättre än globala. I stort, för att de svenska räntorna gick ned och de amerikanska gick upp. Det är lätt att tänka att vi borde sälja de som gått dålig och köpa de som gick bra, men vår uppfattning är att det då kan bli dubbelfel. Vi har nu en högre förväntat avkastning i vår ränteförvaltning. Skulle vi byta till enbart svenska, och de räntorna går upp, så får vi den nedgången också. Det vill vi undvika, varför vi behåller och väntar ut den högre avkastningen. Tråkigt? Ja, det var också en av de inledande meningarna. Tråkigt och komplicerat.

Annonser