Vår investeringsfilosofi utgår från vetenskapen och de fyra faktorer som visat sig ge en högre förväntad avkastning.

  1. Aktier ger en högre förväntad avkastning än räntor.
  2. Småbolag ger en högre förväntad avkastning än stora bolag.
  3. Värdebolag ger en högre förväntad avkastning är tillväxtbolag.
  4. Höglönsamma bolag ger en högre förväntad avkastning än låglönsamma.

De här faktorerna uppträder långt ifrån varje dag, vecka, månad eller ens år. Ibland går räntor bättre än aktier, stora bolag bättre än små bolag, tillväxtbolag bättre än värdebolag och ibland går även låglönsamma bolag bättre än höglönsamma. Det enda vi vet är att de här faktorerna har en högre förväntad avkastning ’över tid’ och dyker upp med ojämna mellanrum. Det är sällan de dyker upp samtidigt varför vi väljer att hålla alla faktorer hela tiden. Det som är av yttersta vikt är att hålla disciplinen och låta faktorerna arbeta för oss.

2016 är ett år som visar hur småbolagseffekten kan uppträda. Som ni vet så finns det över en miljon olika index. En indexfamilj i USA är Russel. De har bl.a. ett brett index i Russel 3000 som innehåller just 3000 bolag. Russel 1000 innehåller de 1000 största bolagen av dessa 3000 och Russel 2000 de minsta. Ett sätt att mäta utvecklingen mellan stora- och små bolag på den amerikanska marknaden är att se på skillnaden mellan Russel 1000 (stora bolag) och Russel 2000 (små bolag).

Om vi tar mätpunkten 31 oktober 2016, så kan vi se att småbolagspremien endast var 0,34% från 1 januari 2016 och faktiskt -0,15% för 1 år. Ändrar vi den här mätpunkten en månad till 30 november istället, så ser det annorlunda ut. Då är småbolagspremien 8,01% från 1 januari 2016 och 4,07% för 1 år. Är du aktiv och sätter prisrörelserna som ett bevis för att du gjort rätt eller fel, så är risken att du missar de här effekterna. De här faktorerna dyker upp med ojämna mellanrum, men ’plötsligt händer det’. Då gäller det att du är där.

 

Skärmavbild 2017-04-14 kl. 23.26.00.png

”It’s not about timing the markets, it’s about time in the market.”

 

Annonser