”The world´s misfortune is caused not by the things we are afraid of, but by being afraid.”

Är vi människor alltid rationella?

Om det vore så skulle vi bedöma oddsen för en risk genom att fråga hur ofta det faktiskt har inträffat i historien. Därefter kan vi bedöma hur stor risken är att det händer igen. Psykologen och Nobelpristagaren Daniel Kahneman förklarar att vi människor istället bedömer sannolikheten av att något ska inträffa med hur lätt vi kan tänka oss in i situationen.

Ta en flygplanskrasch som ett exempel. Det är är många som är rädda för att flyga. Oddsen för att dö i en flygkrasch i USA är ungefär 1 på 6 miljoner. Och andra sidan känner vi oss helt trygga, om inte odödliga, med att köra bil. Här gör det inte så mycket om vi talar i telefon, smsar eller har en cigarett i handen samtidigt som vi kör. Siffrorna talar sitt tydliga språk. I USA dog 24 personer i en flygplanskrasch 2003, medan 42 643 personer dog i en bilolycka. Om vi justerar för distansen är det ungefär 65 gånger mer sannolikt att dö i en bilolycka än i en flygplanskrasch. Ändå är det det flygkrascher vi är rädda för.

12 månader efter terroristattacken i USA, 11 september 2001, gjorde rädslan för att flyga att många istället valde bilen. Konsekvensen av det är beräknad till 1500 fler döda i bilolyckor.

Det här gäller investeringar också, men istället för flygplanskrasch så är det börskrasch som investerare är rädda för. En studie där 1000 investerare deltog visade att de trodde att det är 51% sannolikhet att börsen ett givet år kan falla med 30%. Historien visar dock att sannolikheten att den amerikanska börsen ska falla med 30% ett år bara är ca 2%.

Det finns en uppenbar risk att felaktig rädsla gör att vi tar fel beslut. För investerare kan rädslan för börsfall leda till att portföljens sammansättning borde vara en annan än den faktiskt är. Istället för börsfall kanske det är den bortglömda inflationen som är det riktiga hotet?

Källa: Your Money & Your Brain, av Jason Zweig
Annonser