Brexit är ett typexempel på hur vi människor fungerar. När jag googlar på Brexit kommer det upp 164 miljoner länkar på 0,4 sekunder.  Aktiviteten bland nyhetsredaktioner och finansbranschen är i topp. Och det är en stor händelse. Ingen har varit med om det tidigare. Ingen vet heller vad som väntar. Det många dock verkar vara överens om är att det kommer att ta tid innan vi vet. Två år talas det om.

Spekulationerna är dock igång. Varför är det sådan hysteri? Vad är syftet med alla artiklar och analyser?

Ett syfte är naturligtvis att sprida information och kunskap om händelsen. Det ligger i nyhetsredaktionernas affärsidé. Ett annat syfte är intäkter. Alla intressanta nyheter leder till fler annonsörer, läsare och nu förtiden klick. Ju fler klick, ju mer intäkter. För finansbranschen är det transaktioner. Ju fler transaktioner, desto mer intäkter. Alla analyser/spekulationer ger förutsättning till att ändra portföljen.

Förutom att försöka förstå det ingen vet, är utmaningen att hålla känslorna i schack. Dels för de strategiteam och analytiker som nu skriver så pennan glöder, men också för rådgivarna. Det är de som ska översätta dessa analyser till kundernas situation, portföljer och framförallt de känslorna som allt detta skapar hos alla kunder. Ju mer det skrivs och ju fler spekulationer, desto svårare att fatta beslut. Den stora risken är att du lockas att agera kortsiktigt. Motstå den frestelsen.

Vi vet att marknaderna svänger. Det har de gjort historiskt och kommer att göra i framtiden. Det är sällan samma anledning till svängningarna, men syftet med en prisnedgång är i grunden tre. De speglar en förväntan om ändrade antaganden i framtiden. var för sig eller gemensamt:

  1. högre avkastningskrav
  2. lägre kassaflöden
  3. behov av likviditet

Det finns en uppenbar risk att vissa länder och bolag kan komma att uppleva förändringar i och med en Brexit. Vissa negativa, andra positiva. Om det inte blir nyval, som någon spekulerade i. Det valet kan handla om att stanna kvar i EU. Om de vinner, så blir det ingen Brexit…?

Är du politiskt intresserad är det här högaktuellt och mycket spännande. Go for it!

Är du investerare är det viktigaste att du vet vilka mål du strävar efter, att du har en investeringsfilosofi som tar hänsyn till att marknaderna svänger och att din portfölj är byggd för att nå dina mål. Då kan du ta Brexit med ro.

Annonser