Marknaden är effektiv. Ett av de antaganden som leder till att marknaden är effektiv är att alla investerare är rationella. Men är vi människor rationella?

Om alla är rationella och alla vet att alla är rationella och alla vet att alla vet att alla är rationella, så kan ingen investerare skapa alpha. Men det rationella är nog hellre att många är irrationella varför det går att skapa alpha. Alltså blir det rationella att vara irrationell. Men inte för irrationell, bara rationellt irrationell.

Det mest berömda testet för rationellt tänkande är John Maynard Keynes skönhetstävling. Den gick ut på att deltagarna skulle välja ut de sex vackraste av 100 fotografier. Den som valde de mest populära fotografierna skulle vinna ett pris.

Hur ska du göra?

Det är enkelt. Det är bara att göra som det står. Välj ut de sex som du tycker är vackrast. Hmm…, men om jag vill vinna måste jag välja de som jag tror alla andra kommer att välja. Det gäller alltså att bortse från vad du själv tycker, för att istället försöka bedöma vad alla andra tycker. Oavsett vad du tycker, kan någon annan och kanske flera tycka något annat. Du börjar därför bedöma hur du tror att den stora massan kommer att rösta. Keynes menar att det är likadant med aktiemarknaden. Aktier prissätts inte av vad du tycker är det fundamentala värdet, utan vad du tror att andra kommer att sätta för värde på aktien.

I boken Behavioral Finance av James Montier har de gjort ett liknande test, med de som prenumererar på deras publikation ”Global Equity Strategy”. Det är endast professionella aktörer som prenumererar, så de får representera de bästa i marknaden. De fick frågan om de ville vara med i ett spel. Spelet gick ut på att gissa en siffra från 0 till och med 100. Den som gissade på den siffra som låg närmast 2/3 av snittet skulle vinna en flaska Champagne. Över 1000 svarade.

Eftersom du vet att alla vet reglerna och alla vill vinna, så är det rationella svaret siffran 0. Om alla skulle välja siffran 100 så skulle 2/3 vara 67, så alla borde välja en lägre siffra. Nu delas vi människor in i olika nivåer. Nivå 0 (3%) väljer siffran 50. Nivå 1 antar att de flesta väljer 50 och tar därför siffran 33 (5%). Nivå 2 räknar med att det ska ske, så de väljer 2/3 av 33, dvs på siffran 22 (9%). Nivå 3 hamnar vid 15 (3%). När du väl börjat tänka på det här sättet hamnar du ganska snabbt på siffran 0 (8,5%). Snittet hamnade i det här exemplet på 26 och 2/3 blir 17,3.

Det de flesta gjorde var att ta tanken två nivåer och hamnade runt 22, (26 i det här exemplet). De som därför hamnade rätt var de som tog det ytterligare en nivå för att välja en siffra runt 15 (rätt svar var i det här exemplet 17,3).

De som faktiskt var rationella och valde siffran 0, kom långt ifrån det faktiska resultatet. Dessa rationella individer led också av det som kallas ankarvärde, vilket betyder att de visste att det rationella svaret var 0 och hade svårt att förstå att någon annan skulle välja något annat tal. Det var ändå kommentarer åt det hållet. Flera trodde att någon skulle välja ett annat tal och valde därför en högre siffra än noll. Men de valde siffrorna 1, 2, 3 eller väldigt nära noll (ankarvärdet). Långt från det rätta svaret. De led av en falsk consensuseffekt, med en tendens att tro att alla tänker som de. De underskattar den irrationella. Det är som när du frågar en grupp rökare om hur många rökare det finns och jämför det med samma fråga till icke-rökare. Rökarna tror att det finns många fler rökare än icke-rökargruppen.

Den näst vanligaste försvarsmekanismen vi människor har är efterklokheten. När något oväntat inträffar är vi snabba på att hitta en förklaring till det inträffade och när det är gjort blir vi säkra på att vi visste att det skulle hända hela tiden. Det kallas också förbannelsen av kunskap, eller hindsight bias. När vi vet svaret på något, är det omöjligt att föreställa sig att vi inte visste det innan. ”Att det skulle hända kunde man väl räkna ut med lillfingret”. ”Jag visste det. Det förstod jag hela tiden”.  ”Vad var det jag sa”. Känns det igen? Så när du har kommit på att det rationella svaret är noll, så är det oerhört svårt att förstå att andra kan tänka annorlunda.

Enligt studierna framkom att den mest effektiva tankeprocessen är 2,8 steg. Längre behöver du inte gå.

Att vara helt rationell lönar sig inte. Det lönar sig däremot att tänka, men inte för mycket. 2,8 steg räcker.

Annonser