”The Father of Accounting and Bookkeeping”, Luca Pacioli (1445-1514), var en italiensk matematiker som arbetade med Leonardo la Vinci.  Det var han som myntade uttrycket ”The Ruel of Number 72”.
Regel 72 används för att se hur många år det tar att halvera, eller dubbla, ett kapital vid olika procentsatser. Den ger snabbt en ungefärlig tid och kan användas när du saknar en bra miniräknare eller bara har ont om tid.
Vid en inflation på 5% halveras ditt kapital på 14,4 år (72/5).
Vid en avkastning på 7% har ditt kapital dubblerats på 10 år (72/7).
Om du räknar på olika tal kommer du se att regeln slår lite fel. Det talas också om regel 70 och regel 69,3. De används för olika tal för att komma så nära som möjligt. Men hur noga behöver du egentligen vara? Regel 72 räcker långt…
”In wanting to know of any capital, at a given yearly percentage, in how many years it will double adding the interest to the capital, keep as a rule [the number] 72 in mind, which you will always divide by the interest, and what results, in that many years it will be doubled. Example: When the interest is 6 percent per year, I say that one divides 72 by 6; 12 results, and in 12 years the capital will be doubled.”
Luca Pacioli
Annonser