Det kommer att bli bättre. Det kommer att bli tillväxt. Det är inbyggt i systemet.

Det svänger på börsen. De går upp och det går ned. Hur ska vi tänka när det gäller aktier? Vad är egentligen värdet av en aktie? Varför är det så svårt att räkna rätt? Vi kan ju landa på månen…

Värdet av en aktie är: eget kapital + alla framtida vinster (som diskonteras). Svårare än så är det inte. Det egna kapialet är lätt. Det hittar du i bolagets balansräkning. Det knepiga är att gissa sig till vad alla framtida vinster kommer att bli. Det är det här som gör det så svårt. Vinsterna är beroende av vad som händer i framtiden. Därför måste vi göra vissa antaganden. Dessa antaganden kommer att avgöra resultatet av analysen.

Men, vad vet vi egentligen om framtiden? Ingenting, eller?

Jag har hört någon ställa frågan om hur långt in i framtiden vi kan göra en säker prognos. Svaret var; 15 minuter. Jag vet inte om det stämmer, vem ska har gjort den eller hur den kunde utföras. 15 minuter låter till och med som lång tid. I alla fall om du talar om börsen. Vad kan hända på 15 minuter. En oväntad siffra eller uttalande från världens alla hörn, kris i ett land, positiv- eller negativ vinstvarning, någon viktig person avlider, ny viktig order tecknas eller avbryts, ett flygpan kapas och kör in i ett höghus etc. Eller en ”fat finger”. Kommer ihåg 2010 när en mäklare i USA råkade trycka fel och fick en aktie att gå till noll. Hela börsen hängde på. Den händelsen sägs vara en av anledningnarna till att det blev för dyrt för HQ Bank att skydda sin tradingportfölj. Priset på optionerna gick upp, vilket var åt fel håll den gången. Det kan ha varit droppen som fick bägaren att rinna över. Det här är bara en bråkdel av allt som kan hända. Alla framtida liknande händelser kommer att få oss människor att agera. Köpa eller sälja aktier. Det får konsekvenser på aktiepriset. I alla fall på kort sikt.

Men det sägs ju att börsen alltid går upp på lång sikt. Stämmer det och hur kan vi vara säkra på att det blir så i framtiden?

Ja, historiskt har det stämt och sen beror det på definitionen av ”lång sikt”. Den bästa definitionen kanske är ; så lång tid det tar att priset ska återhämta sig. Det varierar alltså från tid till annan. Ibland är det kanske 3 år och ibland är det 10 år.

För att vi ska känna oss säkra på att det kommer att vara så även i framtiden, behöver vi känna oss säkra på att vi människor tänker och agerar likadant i framtiden. Likadant som vi gjort tidigare. Hur vi tänker och agerar är beroende av vilket system vi har. Och det system vi har haft och fortfarande har, är det kapitalistiska systemet. Det är också mitt mest grundläggande antagande. Så länge vi har det kapitalistiska systemet kan vi räkna med att historien upprepar sig. Ja, inte exakt, men beteendet kommer att upprepa sig.

Så vad är det vi kan vänta oss?

Först definitionen av kapitalism*;

  • ”Ett ekonomiskt system som vilar på frihandel, fri konkurrens, vinstintresse och privat ägande av produktionsmedlen. Kapitalism uppmuntrar privata investeringar och företagande till skillnad från en statligt kontrollerad ekonomi. Investerare i de privata företagen (aktieägarna) äger också företagen och kallas även kapitalister. ”*

Och det innebär att:

  • ”I ett sådant system har individer och företag rätt att fritt äga och använda tillgångar för att tjäna pengar samt för att sälja och köpa arbetskraft med hjälp av löner, med begränsad eller ingen statlig inblandning. Ekonomin styrs och regleras huvudsakligen av marknadskrafterna som baserat på tillgång och efterfrågan bestämmer priser och förtjänster samt hur resurser ska användas och allokeras. Sveriges ekonomi bygger på det kapitalistiska systemet även om viss statlig inblandning förekommer.”*

Varför är det här så viktigt?

Det är viktigt för att vi kommer att förhålla oss till det system vi i grunden sätter upp. Vi kommer att skapa det beteende som systemet kräver. Jag tror att det där med frihet är nyckeln. Fri handel, fri konkurrens, fritt ägande etc. Det skapar grunden för att vi människor ska kunna få utlopp för vår inre drivkraft, som helt enkelt bara är att bli- eller få det bättre. Det är det vi kommer skapa. Alltså, allt vi värdesättar och det vi själva efterfrågar. Det kommer alltid finnas en efterfrågan på det som gör oss bättre, får oss att må bättre, får oss att leva bättre. Och det förändras över tid. Ser vi på historien kan vi se att att det är just det som har hänt. Följande lista hittade jag i boken ”Seven Stages of Money Maturity av George Kinder (sid 183):

Årtal Uppfinning
1794 Bommulsrensningsmaskinen, optisk telegraf
1842 Symaskinen
1857 Kyl/frys
1877 Telefon, glödlampa
1884 Järnvägen börjar byggas. Räknemaskinen
1896 Vattenkraft, elspis, rörliga bilder, röntgenbilder
1903 Flygplanet
1907 Dammsugaren, plast
1908 Plastmuggen
1913 Ford modell T, löpande bandet
1914 Blixtlås
1915 Ekolodet
1920 Kommersiell radio
1921 Mikrokirurgi
1925 Kvantmekanik
1932 Luftkonditionering
1933 Elektoniskt microskop
1934 Radar
1937 Antihistamin
1941 Penicillin
1946 ENIAC, den första datan
1948 Transistorn
1952 Telefonsvararen
1953 Kommersiell TV, DNA
1957 Elektonisk bärbar skrivmaskin
1962 Kommunikationssatellit
1965 Hologram
1970 VCR, disketten
1975 PC, laserskrivaren
1978 Provrörsbarnet
1981 MS-DOS
1982 CD-spelaren
1989 HD-TV
1990 World Wide Web
1997 Kloning av vuxet däggdjur

Listan slutar i och för sig redan 1997, men jag tycker att den talar sitt tydliga spåk. Vi människor är kreativa, Vi vill få det bättre och strävar alltid efter att få det. Så länge vi får frihet att vara kreativa kommer det att fortsätta. Det kapitalistiska systemet är på långa vägar perfekt, men det har hittills tagit vara på många människors kreativitet och vi har fått det bättre.

Så vad har det här med aktievärdering att göra?

Navet i det kapitalistiska systemet är pengar. Om vi kan göra något som vi tror att vi kan tjäna pengar på, så kommer vi göra det. Men det är i förhållandet till risken vi tar och den alternativa avkastningen. Det är risk kontra avkastning som styr. Tar du ingen som helst risk, så kommer du få en dålig avkastning. Tar du däremot risk av något slag, så har du möjlighet att få en riktigt bra avkastning. Det är själva moroten. Men syftet är att vi vill skapa en bättre tillvaro. Och genom att skapa det vi efterfrågar, så kommer vi få moroten. Det är det som kommer att driva oss att få det bättre även i framtiden. I alla fall så länge vi har det här systemet. Om vi däremot skulle ändra system, så gäller det att tänka till ordentligt.

Så vad kan vi vänta av framtiden?

Det vi kan vänta oss är att vi kommer att ha tillväxt. Det är inbyggt i systemet. Det svåra är att veta hur- eller när det kommer att ske. Vi har t ex gått från ett bondesamhälle, till industrialismen, till informationssamhället och nu verkar det som att vi kliver in i något slags digitalsamhälle. Hur tillväxt kommer att skapas kanske vi kan se fragment av idag. Amazon, Google, Facebook, Spotify, Netflix är några exempel på nya företelser som vi värdesätter. De tjänar också stora pengar. Nya framgångsrika affärsmodeller brukar normalt skapa konkurrens. Konkurrensen kommer i sin tur leda utvecklingen framåt. Som vanlig. Så länge vi har samma system.

Ta en titt i ovanstående lista igen. Om vi nu får ha samma system i 200 år till, så är frågan hur den kommer att se ut. Det mest osannolika är nog att den är tom. Det kommer att finnas en hel del på den listan också. Vi kan bara vänta och se. Eller kanske bidra till den framtida utvecklingen. Men en sak är säker. Det kommer att bli tillväxt. Vi vet bara inte hur, var eller när. Men det kommer. Köp aktier…

* http://www.investopedia.se/lexikon/k/kapitalism/

Annonser